شب ۲۳ رمضان – ۹۳/۴/۲۹ | کاظم اکبری و مسعود شبانفر

مداحی :

کربلایی کاظم اکبری – کربلایی مسعود شبانفر

محل برگزاری :

مسجد امام علی (ع)

کاظم اکبری

 

ادامه مطلب …

شب ۲۱ رمضان – ۹۳/۴/۲۷ | کاظم اکبری و مسعود شبانفر

مداحی :

کربلایی کاظم اکبری – کربلایی مسعود شبانفر

محل برگزاری :

مسجد امام علی (ع)

 

ادامه مطلب …

شب ۱۹ رمضان – ۹۳/۴/۲۵ | کاظم اکبری و مسعود شبانفر

مداحی :

کربلایی کاظم اکبری – کربلایی مسعود شبانفر

محل برگزاری :

مسجد امام علی (ع)

19-ramezan-93

 

ادامه مطلب …

وفات حضرت زینب (س) – ۹۳/۲/۲۴ | حاج علی اکبری و مسعود شبانفر

مداحی :

حاج علی اکبری- کربلایی مسعود شبانفر

محل برگزاری :

مسجد امام علی (ع)

 

ادامه مطلب …